3A FRAGKOKLISSIAS & GRANIKOU STR., GR
151 25 MAROUSSI, ATHENS, GREECE
www.marousiplaza.gr

Show on Google Maps